รหัสผ่าน

ใช้ username และ password
ที่ได้รับจากสำนักคอม ในการเข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่านสำหรับนิสิต

หรือติดต่อโทรศัพท์ภายในได้ที่ 2770

    ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง VPN    โปรแกรมสำหรับติดตั้ง VPN

        ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม vpn client สำหรับ Windows

(ระบบปฏิบัติการอื่น เช่น MacOS สามารถติดตั้งแบบ L2TP/IPsec ตามคู่มือข้างต้น)

    พบปัญหาการใช้งาน        ติดต่อเจ้าหน้าที่ email : noc@buu.ac.th