รหัสผ่าน

ใช้ username และ password
ที่ได้รับจากสำนักคอม ในการเข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่านสำหรับนิสิต

หรือติดต่อโทรศัพท์ภายในได้ที่ 2770

    วีดีโอแนะนำการติดตั้ง VPN    ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง VPN    โปรแกรมสำหรับติดตั้ง VPN

        ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรม vpn client สำหรับ Windows
(สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น สามารถดาวน์หลดได้ที่ Store)


        ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด Config File สำหรับผู้ใช้งาน OpenVPN Client
    พบปัญหาการใช้งาน        ติดต่อเจ้าหน้าที่ email : noc@buu.ac.th